Algemene voorwaarden


Algemene voorwaardenBedrijfsgegevens


Feliz concept store

Wampenberg 23, 2370 Arendonk

België


+32 498 68 33 45 

bieke@felizconceptstore.be


Ondernemingsnummer:  BE0543346587

Bankrekeningnummer: IBAN BE82 1430 8885 8468Toepasselijkheid & Voorwaarden


Zoals je ziet, hebben wij geen webshop. Maar je kan altijd online een bestelling plaatsen via Whatsapp, Facebook of Instagram.


Deze algemene voorwaarden zijn op die bestellingen van toepassing:

Wij leveren enkel in België en Nederland.

Het plaatsen van een bestelling via onze online kanalen (Whatsapp, Facebook of Instagram) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit.


Aanbod, bestelling, verzending & retour


We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en pas na jouw bevestiging of alles goed is, maken we hier een verkoop van.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra jij jouw bestelling hebt bevestigd via IG, FB, Whatsapp of telefonisch, en zodra we je betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via overschrijving.  

Om een item aan te kopen, stuur je ons gewoon een berichtje (eventueel met foto). Je geeft steeds je contactgegevens en vermeldt even op voorhand wanneer je een factuur wenst. Bij betaling is je aankoop definitief.


Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn voor jouw rekening, als klant. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt wegens het door jou als klant opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch opnieuw verzendkosten aangerekend om het pakketje opnieuw op te sturen naar jouw juiste adres. Ook bij niet afhaling van jouw pakket op het postkantoor, dient door jou als klant de verzendkost opnieuw betaald te worden voor het opnieuw versturen of annuleren van jouw pakket.


In België verzenden wij gratis vanaf €250,-

Voor verzending naar andere landen neem je best contact met ons op.


Herroepingsrecht


Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Enkel en alleen als je met ons contact hebt opgenomen dat het artikel niet voldoet aan jouw wensen (vb als de maat niet goed is) krijg je van ons de bevestiging om iets terug te sturen. Daarna kan je je bestelling zonder betaling van een boete terugsturen. 

Het terugzenden van goederen is volledig voor eigen rekening van de klant. Je dient binnen de 2 kalenderdagen na ontvangst een retouraanvraag te doen via mail naar bieke@felizconceptstore.be met vermelding van het desbetreffende product of via de berichten waarin we de verkoop hebben afgesproken.

Als wij het artikel ontvangen en goed gekeurd hebben (dat het niet gedragen of beschadigd is) maken wij in ons systeem een waardebon aan twv het artikel. Verzendkosten worden hier niet in opgenomen.

We verwachte dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te behouden.

Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gedragen/gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en prijskaartjes en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of door dit binnen te brengen in onze winkel zodat je ook ineens kan ruilen indien gewenst.

Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, gelieve een mail te versturen naar bieke@felizconceptstore.be. Of te reageren op onze berichten die we gestuurd hebben om de verkoop te bevestigen.


Stuks gekocht met korting kunnen nooit terug gestuurd en geruild worden.


De prijs


Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Bij verzending komt er bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten bij als je bestelling lager is dan 250,- euro. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.


Betaling


Voor online orders, kunnen wij enkel betaling via overschrijving aanvaarden. Bij de verkoop vermelden we de mededeling die je hiervoor moet gebruiken.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld .


Conformiteit & garantie


Wij garanderen dat onze items conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze items voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Deze wettelijke garantie is uiteraard enkel van toepassing op gebreken die er al vanaf het begin waren, gemeld zijn bij ontvangst, en niet door slijtage, kledij die je verkeerd gewassen hebt, een haakje doordat je ergens blijven aanhangen bent, … 

Ook heeft deze garantie niets te maken met het recht om te ruilen. Wij zullen beslissen of een kledingstuk dat in aanmerking komt voor deze wettelijke garantie hersteld of vervangen dient te worden.


Levering & uitvoering


Alle goederen en diensten worden geleverd zoals ingegeven bij de bestelling. Behoudens uitzonderingen, die bij de levering vermeld zullen worden, worden de aangekochte producten binnen de 4 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden. De verzendtermijn bedraagt 1 à 2 werkdagen, afhankelijk van B-post of PostNL. Wij hangen hiervoor volledig af van de transporteur en kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die bij hen liggen.

Feliz Concept Store bepaalt welke vervoersonderneming de door de koper aangekochte goederen zal leveren.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport en transportkost.

Indien de door ons geleverde items tijdens het transport werden beschadigd niet overeenkomen met de items die je had besteld, moet je dit onmiddellijk bij levering melden.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Kadobonnen, kortingscodes & acties


Kadobonnen hebben een geldigdheidsduur van 12 maanden.

Indien het aankoopbedrag van het item lager ligt dan de waarde van de kadobon, zal Feliz Concept Store een nieuwe kadobon opmaken gelijk aan de waarde van het verschil. De geldigheid van deze kadobon is gelijk aan die van de als eerste uitgegeven kadobon.

Indien het aankoopbedrag van het product hoger ligt, zijn aanvullende betalingen vereist.

Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheden zijn alleen geldig gedurende de hierbij vermelde periode. De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de code of bon. Ze mogen niet met andere kortingen worden gecombineerd of aan derden worden overgedragen (een registratie op naam is dan ook voorwaarde voor uitgifte). Eveneens zijn ze niet noodzakelijkerwijs geldig in de fysieke winkels. Er kan nooit een geldbedrag worden uitbetaald.

Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode als kadobon ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument. Ook schrijffouten in het e-mailadres van de consument verbinden Feliz Concept Store nergens toe.

Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode en kadobon is uiteraard niet toegestaan.


Website


Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door Feliz Concept Store worden aangepast.

De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.

De verkoper is niet aansprakelijk voor:

 • het gebrekkig functioneren van de website;
 • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
 • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.


Overmacht


In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


Intellectuele eigendom


Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s,  kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.


Klachtenregeling & geschillen


We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via bieke@felizconceptstore.be . We doen er alles aan om jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr


Nietigheid


Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.


Toepasselijk recht


De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch rechtPrivacy Policy

 

Feliz Concept Store doet er alles aan om de privacy van haar klanten te beschermen. Om jou een optimale service te kunnen bieden verzamelt Feliz bepaalde persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat Feliz deze gegevens op een veilige en respectvolle manier beheert.

De wet van 30 juli betreffende “de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens” (die wij hierna “de GDPR-wet” noemen en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens

Feliz treedt op als verantwoordelijke van de verwerking, gelegen te Sint-Niklaas, Nieuwstraat 4. De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • het creëren en beheren van je persoonlijke account bij Feliz
 • om je bestellingen en eventuele retours te verwerken;
 • om tekstberichten over de leverstatus te kunnen bezorgen;
 • om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de levering van je artikelen;
 • om wijzigingen in onze diensten te laten weten;
 • om jouw klantengetrouwheid te belonen;
 • om je punten te berekenen waarop je recht hebt als klant;
 • voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar bieke@felizconceptstore.be .

1. Recht op toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens gebruiken.

2. Recht op verbetering
Je hebt het recht om van ons de rectificatie en/of het vervolledigen van jouw foutieve respectievelijk onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

3. Recht op vergetelheid
In onderstaande gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen:

 •  Indien jouw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 •  Indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • Indien je op rechtmatige wijze bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Indien jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.
 • In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht om facturen gedurende zeven jaar bij te houden.

4. Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • Indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist;
 • Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Indien jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.

5. Recht op bezwaar tegen de verwerking
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

6. Recht op gegevensoverdracht
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.

7. Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.


Voor meer vragen hieromtrent kan je altijd terecht bij bieke@felizconceptstore.be